Show simple item record

Business Plan – Establishment of the Construction Company

dc.contributor.advisorRompotl, Jaroslavcs
dc.contributor.authorŠtěpánková, Kateřinacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:31Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:31Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationŠTĚPÁNKOVÁ, K. Podnikatelský záměr - zřízení stavební firmy. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71659cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33178
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na návrh podnikatelského záměru, kterým bude rozšířena existující firma tak, že bude založena nová společnost, a zároveň budou řešeny 3 projekty z oboru stavebnictví. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí a konkurence. Nakonec je rozpracován kompletní postup pro rozšíření právní formy podnikání včetně ekonomického vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on the design of the business plan, which will extend the existing company so that it will be started a new company, while three projects will be addressed in the construction field. The thesis is based on the basic theoretical knowledge, followed by an analysis of the market environment and competition. Finally, the entire procedure is developed for the extension of the legal forms of business, including an economic evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpodnikatelský záměrcs
dc.subjectprávní forma podnikánícs
dc.subjectobchodní společnostcs
dc.subjectstavební projektcs
dc.subjectbusiness planen
dc.subjectlegal form of businessen
dc.subjectcompanyen
dc.subjectconstruction projecten
dc.titlePodnikatelský záměr - zřízení stavební firmy.cs
dc.title.alternativeBusiness Plan – Establishment of the Construction Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-09:18:37cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71659en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:09:02en
sync.item.modts2020.03.31 14:23:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeNovák, Zdeněkcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Markéta Draxlová (místopředseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Petr Dydowicz, Ph.D. (člen)cs
but.defencedoc. Chalupský: Porterův model 5 sil. Jak jste ho stanovila? - odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record