Show simple item record

Air - conditioning of office building

dc.contributor.advisorJanotková, Evacs
dc.contributor.authorBirhanzl, Petrcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:04:42Z
dc.date.available2019-05-17T06:04:42Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBIRHANZL, P. Klimatizace administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38278cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3322
dc.description.abstractV diplomové práci jsou popsány jednotlivé systémy větrání a klimatizace užívané pro udržení vhodných, teplotně-vlhkostních parametrů vzduchu v administrativních budovách. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a posouzení vhodnosti užití jednotlivých systémů pro danou aplikaci. Hlavním cílem práce je výběr nejvhodnějšího systému a jeho výpočet. Pro samotný návrh systému je potřeba provést stanovení tepelných ztrát a zisků zadaného objektu a vypočíst minimální množství větracího vzduchu. Dále bude uveden psychrometrický výpočet zařízení a vypracována výkresová dokumentace, včetně návrhu strojovny.cs
dc.description.abstractThe thesis describes the various ventilation and air conditioning systems used to maintain suitable, temperature-humidity parameters of air in office buildings. The thesis deals with their advantages and disadvantages and assessing the suitability of using several systems for the application. The main task is to choose the most suitable system and it's calculation. For the actual system design is needed to detect a heat loss and gains the specified object and calculate the minimum amount of ventilation air. There will also be given psychrometric calculation of a device and drawing documentation, including draft of an engine room.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKlimatizační systémycs
dc.subjectindukční jednotkycs
dc.subjectpsychrometrický výpočetcs
dc.subjectvýpočet tepelných ztrátcs
dc.subjectvýpočet tepelné zátěžecs
dc.subjectAir conditioning systemsen
dc.subjectinduction unitsen
dc.subjectpsychrometric calculationen
dc.subjectcalculation of heat lossen
dc.subjectheat load calculationen
dc.titleKlimatizace administrativní budovycs
dc.title.alternativeAir - conditioning of office buildingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-13cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:16cs
thesis.disciplineTechnika prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38278en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 23:12:24en
sync.item.modts2021.11.12 22:10:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKošner, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Eva Janotková, CSc. (předseda) prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. (místopředseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (člen) prof. Ing. Milan Pavelek, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) Ing. Stanislav Patočka, Ph.D. (člen)cs
but.defenceZodpovězeny dotazy oponenta DP. Prof. Pavelek - Dotaz na řešení vlhkosti přiváděného vzduchu pomocí regeneračního výměníku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record