Show simple item record

Analysis of Economic Indicators Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorJursa, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:26:25Z
dc.date.available2018-10-21T21:26:25Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJURSA, J. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73293cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33241
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomický ukazatelů pomocí statistických metod ve firmě D - Fortel s.r.o. V první části práce jsou popsaná teoretická východiska těchto ukazatelů. V druhé části jsou dané ukazatele aplikovány na samotnou firmu a poslední část této práce je zaměřena na vlastní návrhy řešení pro zlepšení finanční situace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on analysis of economic indicators with the usage of statistical methods in the D-Fortel s.r.o. company. The first part concentrates on theoretical basis of the indicators. In the second part are the concrete indicators applied to analyze the D-Fortel company. The last part of this thesis brings on proposals for improvement of the financial situation of this company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectekonomické ukazatelecs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.subjecttime rowsen
dc.subjectregression analysisen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2014-06-30-08:11:01cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73293en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:02:31en
sync.item.modts2020.03.31 10:34:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeŠustrová, Terezacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. (člen)cs
but.defenceVedoucí práce a oponent práce otázky nepoložil. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. Jaké jsou doporučené hodnoty Altmanova indexu. Proč jste nezkušil aplikovat český model? Altmanův model je spíše pro americké podmínky. Jak si zlepšíte likviditu přijetím úvěru? Otázka zodpovězena částečně. Doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. Uvažoval jste o sdílené reklamě v rámci vesnice? Otázka zodpovězena zcela. Ing. František Bednář Jaký je počet zaměstnanců, jaké jsou tržby podniku, jaký je trend v zakázkách? Otázka zodpovězena zcela. Doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. Jaký software jste použil pro analýzu? Otázka zodpovězena zcela. Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D. Jaké je složení zákazníků, vede se podnik analýzu? Otázka zodpovězena zcela.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record