Show simple item record

Evaluation of upper limb muscle fatigue

dc.contributor.advisorHoráková, Pavlacs
dc.contributor.authorNetopil, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:51:53Z
dc.date.available2018-10-21T21:51:53Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNETOPIL, O. Hodnocení svalové únavy horních končetin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other72849cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33265
dc.description.abstractTato práce se zabývá hodnocením svalové únavy horních končetin pomocí analýzy signálu z povrchové elektromyografie. Stručně popisuje lidský sval z anatomického a fyziologického hlediska. Dále je zde popisován mechanismus vzniku a projevy svalové únavy. Práce se věnuje také elektromyografii, zpracování elektromyografického signálu a hodnocení svalové únavy pomocí elektromyografie. Cílem práce je zhodnocení svalové únavy u trénovaných a netrénovaných jedinců v závislosti na pohlaví a v závislosti na velikosti zátěže, které je přiměřená každému dobrovolníkovi zvlášť. Měření je provedeno na dvanácti mladých dobrovolnících. Měření bylo provedeno pomocí systému Biopac. Velikost síly je určena pomocí dynamometru. Z výsledků práce vyplývá, že nejvíce se unavují netrénovaní muži, pak netrénované ženy, následně trénovaní muži a nejméně se unavují trénované ženy.cs
dc.description.abstractThis work deals with the evaluation of upper limb muscle fatigue by analyzing the signal of surface electromyography. It briefly describes the human muscle of anatomical and physiological point of view. There is also described a mechanism of symptoms of muscle fatigue. The work devots to electromyography, electromyography signal processing and evaluation of muscle fatigue using electromyography. The aim is to evaluate muscle fatigue in trained and untrained person depending on gender and depending on the size of the load, which is proportional to each volunteer separately. The measurement is performed on twelve young volunteers. For measurement is used the Biopac system. The magnitude is determined using a dynamometer. The results of this work show that the most tired are untrained men, then untrained women, then trained men and at least tired are the trained women.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSvalová únavacs
dc.subjectelektromyografiecs
dc.subjectEMGcs
dc.subjectBiopaccs
dc.subjectMuscle fatigueen
dc.subjectelektromyografyen
dc.subjectEMGen
dc.subjectBiopac.en
dc.titleHodnocení svalové únavy horních končetincs
dc.title.alternativeEvaluation of upper limb muscle fatigueen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-20-10:10:45cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72849en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 12:57:35en
sync.item.modts2021.11.10 12:38:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeJanoušek, Otocs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) prof. Ewaryst Tkacz, Ph.D.,D.Sc. (místopředseda) Ing. Oto Janoušek, Ph.D. (člen) MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (člen) Dr. Ing. Vlastimil Vondra (člen) MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Jan se dotázal Jak je definována mediánová frekvence a jak souvisí se střední frekvenci. Dr. Vondra se dotázal Co měří dynamometr. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínská technika a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record