Show simple item record

Force load of the cutting tools in milling

dc.contributor.advisorPolzer, Alešcs
dc.contributor.authorVašíček, Jiřícs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:35:54Z
dc.date.available2018-10-21T20:35:54Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVAŠÍČEK, J. Silové zatížení řezných nástrojů při frézování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68955cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33313
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na měření silového zatížení při frézování. V teoretické části jsou popsány metody měření sil s hlubším zaměření na jednotlivá měřidla. Dále je zde popsána charakteristika frézovacího procesu. Experimentální část je zaměřena na návrh experimentu při čelním frézování, jeho realizaci a následné vyhodnocení.cs
dc.description.abstractThe thesis is focused on measuring the power equipment for milling. The theoretical part describes the method of measuring forces with a deeper focus on the individual meter. There is also the description of the characteristics of the milling process. Experimental part is focused on the proposal of experiment of the face milling, its implementation and subsequent evaluation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectŘezná sílacs
dc.subjectsilová analýzacs
dc.subjectfrézovánícs
dc.subjectdynamometry.cs
dc.subjectCutting forceen
dc.subjectforce analysisen
dc.subjectmillingen
dc.subjectdynamometers.en
dc.titleSilové zatížení řezných nástrojů při frézovánícs
dc.title.alternativeForce load of the cutting tools in millingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-20cs
dcterms.modified2014-06-25-07:12:55cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68955en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:57:57en
sync.item.modts2020.03.31 16:46:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (místopředseda) Ing. Petr Valášek (člen) Ing. Karel Neužil (člen) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Z jakého důvodu je v práci uvedeno pouze čelní frézování? 2) Je nějaký praktický výstup z práce? 3) Rozdíl mezi martenzitem po kalení a martenzitem po popouštění. 4) Měrný řezný odpor.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record