Show simple item record

Noise reducing of aircraft engines

dc.contributor.advisorŠplíchal, Miroslavcs
dc.contributor.authorČirka, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:26Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:26Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationČIRKA, M. Snižování hlučnosti leteckých motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70963cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33328
dc.description.abstractLetecká doprava ovplyvňuje v modernej spoločnosti každodenný život, a to nielen úžitkom z efektívneho cestovania, ale aj negatívnym dopadom na životné prostredie, teda nás ľudí. Pre tento dôvod som sa rozhodol zaoberať v mojej práci znižovaním hlučnosti leteckých motorov. Výskum v tejto oblasti pomáha zvyšovať komfort cestovania, no nemalým ukazateľom sú aj obydlia v okolí letísk, kde sú ľudia zasiahnutí leteckým hlukom v najväčšej miere. Aby sme dokázali problematiku pochopiť, je dôležité poznať ako je vlastne hluk definovaný. Prvá časť bakalárskej práce obsahuje vysvetlenie zvuku a z neho spôsobeného hluku. V práci sú zahrnuté tiež spôsoby merania hluku a opatrenia, ktorými sa hluk darí znižovať. Najväčší úspech zaznamenala metóda tzv. variabilných Chevronov, ktoré sa dokážu prispôsobiť rôznym letovým režimom, a tým pomáhajú nielen znížiť hluk, ale aj zachovať ťah motoru, či znížiť spotrebu paliva v konštantnej letovej hladine. V štvrtej kapitole práce sa dočítate o predpisoch, ktoré upravujú podmienky pri tvorbe leteckého hluku. Dôležitým faktorom pri tvorbe noriem na hluk je samotný proces testovania lietadiel, preto som tiež zhrnul princípy a metódy testovania, akými sa riadia letecké agentúry.cs
dc.description.abstractNowadays, aircraft transportation influences everyday life in our society, but not only by its advantages of efective traveling, but also by its negative impact on environment, therefore us, people. Due to this reason, I decided to concern myself about noise reducing of aircraft engines in this thesis. Research in this field helps to develop comfort of traveling, but also very important fact is noise impact on people living in surroundings near airports. To understand problem to the roots, first we need to know how is noise actually defined. First part of my bachelor’s thesis contains describtion of sound and noise. I’m also focusing on methods for noise measurement and actions, which are used for noise reduction. Greatest success have been made with Variable Geometry Chevrons, which can adjust to different flying conditions and not just reduce noise, but also can keep thrust of the engine at the same level and is also reducing fuel consumtion during level flight. In fourth chapter, you’ll come to know about regulations, which were made to adopt standards and recommended practices concerning aircraft polution. Also very important factor for setting up new standards is process of aircraft testing, so I summed up principles and procedures, which are usedby aviation organizations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRedukcia hlukucs
dc.subjectzvukcs
dc.subjectletecký motorcs
dc.subjecthluk prúdového motoracs
dc.subjectzdroj hlukucs
dc.subjectturbínacs
dc.subjectchevroncs
dc.subjecttlmičcs
dc.subjectživotné prostrediecs
dc.subjectNoise reductionen
dc.subjectsounden
dc.subjectaircraft engineen
dc.subjectjet engine noiseen
dc.subjectnoise sourceen
dc.subjectturbineen
dc.subjectchevronen
dc.subjectattenuatoren
dc.subjectenvironmenten
dc.titleSnižování hlučnosti leteckých motorůcs
dc.title.alternativeNoise reducing of aircraft enginesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-18-19:24:56cs
thesis.disciplineStrojní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid70963en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:50:07en
sync.item.modts2020.03.31 07:22:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKaddour, Mirvatcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Hlinka, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Karol Fiľakovský, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Šplíchal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miloslav Petrásek, CSc. (člen) Ing. Robert Popela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Třetina, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record