Show simple item record

Doppler blood flow indicator

dc.contributor.advisorRozman, Jiřícs
dc.contributor.authorMojžíš, Karelcs
dc.date.accessioned2018-10-29T16:59:24Z
dc.date.available2018-10-29T16:59:24Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMOJŽÍŠ, K. Dopplerovský indikátor toku krve [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other72843cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33394
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá základy ultraakustiky. Podává základní informace o Dopplerově jevu. Jsou v ní popsány metody zpracování a vyhodnocení rychlosti a směru toku krve u dopplerovských systémů s modulovanou a nemodulovanou nosnou vlnou. Práce uvádí systémový návrh nesměrového dopplerovského indikátoru s nemodulovanou nosnou vlnou pro frekvenci 8 MHz, generovanou intenzitu ultrazvuku 100 mW/cm2 a průměr vysílacího měniče tvaru D = 8 mm. Bakalářská práce obsahuje obvodové řešení indikátoru s číslicovým displejem a bateriovým napájením. Experimentálně jsou změřeny všechny funkční bloky systému a ověřena jejich funkce. V práci jsou uvedeny kompletní podklady pro konstrukci dopplerovského indikátoru toku krve.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis deals with basis of ultra-acoustics. The project presents basic information about Doppler effect. It describes the methods of processing and analyzing of velocity and direction of blood at doppler’s systems with modulated and unmodulated carrier wave. The project presents the system design of non-directional doppler indicator with unmodulated carrier wave for 8 MHz frequency, generating intensity of ultrasound 100 mW/cm2 and diameter D-shaped transmitting transducer 8 mm. This bachelor's thesis is concerned with circuit solution of a battery powered blood flow indicator with digital display. All the function blocks of the system are experimentally measured and their function is verified. The thesis contains complete materials for the construction of the doppler blood flow indicator.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUltrazvukcs
dc.subjectkrevcs
dc.subjectDopplerův jevcs
dc.subjectindikátorcs
dc.subjectoscilátorcs
dc.subjectzesilovačcs
dc.subjectfiltrcs
dc.subjectfrekvence.cs
dc.subjectUltrasounden
dc.subjectblooden
dc.subjectDoppler effecten
dc.subjectindicatoren
dc.subjectoscillatoren
dc.subjectamplifieren
dc.subjectfilteren
dc.subjectfrequency.en
dc.titleDopplerovský indikátor toku krvecs
dc.title.alternativeDoppler blood flow indicatoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-20-10:10:44cs
thesis.disciplineBiomedicínská technika a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72843en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 16:58:11en
sync.item.modts2019.05.18 09:03:00en
dc.contributor.refereeČížek, Martincs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record