Show simple item record

Customer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorChalupský, Vladimírcs
dc.contributor.authorJustová, Andreacs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:56:47Z
dc.date.available2019-04-04T04:56:47Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJUSTOVÁ, A. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other69933cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33457
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti a loajality členů vybraného fitness klubu ZONE4YOU, s. r. o. Analýza je provedena prostřednictvím dotazníku, který zahrnuje i metriku Net Promoter Score (NPS) jako nástroj dotazování. Výsledkem práce je zjištění reálné spokojenosti a věrnosti členů. Dále pak obsahuje návrhy, které mohou vést ke zvýšení stávající úrovně spokojenosti zákazníků a ochotě fitness klub doporučovat ostatním.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on the analysis of members satisfaction and loyalty of the selected fitness club ZONE4YOU, ltd. Analysis is carried out through a questionnaire, which includes a metric Net Promoter Score (NPS) as a tool for querying. The thesis finding is real satisfaction and loyalty of members. It also includes proposals that can increase the current level of customer satisfaction and willingness to recommend the fitness club to the others.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectloajalitacs
dc.subjectmetrika NPScs
dc.subjectzákaznícics
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectsatisfactionen
dc.subjectloyalityen
dc.subjectNPS metricen
dc.subjectcustomersen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleAnalýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovněcs
dc.title.alternativeCustomer Satisfaction Analysis and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-26cs
dcterms.modified2014-06-30-08:11:02cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid69933en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.20 09:53:02en
sync.item.modts2019.05.18 17:22:30en
dc.contributor.refereeŘezáčová, Markétacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record