Show simple item record

Corporate Competitive Strategy

dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorBeránek, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T01:01:30Z
dc.date.available2024-06-18cs
dc.date.available2019-04-04T01:01:30Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBERÁNEK, L. Konkurenční strategie firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other71950cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33469
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/150700
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby konkurenčních strategií pro společnost působící ve službách. Cílem práce je navrhnout konkurenční strategii vybrané společnosti s ohledem na současný stav jejího celkového vnitřního prostředí ve vztahu k prostředí vnějšímu. Na základě takto stanovených cílů a konkurenčních výhod rovněž navrhne časovou implementaci vytvořené strategie.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the formation of competitive strategies for the company involved in services. The aim is to propose a competitive strategy of chosen company with regard to the current state of internal environment in relation to the external environment. Based on these objectives and competitive advantages will also propose time implementation of the strategy created.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectvnitřní prostředícs
dc.subjectvnější prostředícs
dc.subjectSWOT a PESTE analýzacs
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectinternal environmenten
dc.subjectexternal environmenten
dc.subjectSWOT and PESTE analysisen
dc.titleKonkurenční strategie firmycs
dc.title.alternativeCorporate Competitive Strategyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2015-02-09-14:41:18cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71950en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 01:52:31en
sync.item.modts2019.04.04 00:39:08en
dc.contributor.refereeČech, Ing Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record