Show simple item record

Use storage thermal power in Czech republic

dc.contributor.advisorŠkorpík, Jiřícs
dc.contributor.authorBednář, Františekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:09:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:09:07Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBEDNÁŘ, F. Analýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other71625cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33538
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá analýzou možnosti akumulační tepelné elektrárny v podmínkách České republiky. Práce je rozdělena do několika částí. V první části jsou popsány jednotlivé druhy akumulačních elektráren, historický vývoj akumulačních elektráren na stlačený vzduch a vhodnosti jejich umístění. Druhá část je věnována návrhu akumulační elektrárny na stlačený vzduch v Jihomoravském kraji. V další kapitole je proveden výpočet všech zařízení akumulační elektrárny, včetně turbokompresoru, spalovací komory, spalovací turbíny, objemu akumulační nádrže a dvou tepelných výměníků. V poslední části práce je provedena ekonomická analýza s investiční návratností takového projektu.cs
dc.description.abstractThis diploma’s thesis analyzes the possibility of accumulation of thermal power plants in the Czech Republic. The thesis is divided into several parts. The first part describes the different types of storage power plants, the historical development of power storage for compressed air and the appropriateness of their location. The second part is devoted to the design of storage power plant for compressed air in South Moravia. In the next chapter, a calculation is made of all equipment storage power plant, including turbo-compressor, combustion chamber, combustion turbines, the volume of storage tanks and two heat exchangers. The last part is the economic analysis of the return on investment of such a project.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectakumulační elektrárnacs
dc.subjectturbokompresorcs
dc.subjectspalovací komoracs
dc.subjectspalovací turbínacs
dc.subjectvýměník teplacs
dc.subjecttermoolejcs
dc.subjectpodzemní zásobníkcs
dc.subjectzemní plyncs
dc.subjectekonomická analýzacs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectsekundární regulacecs
dc.subjectstorage power planten
dc.subjectturbo compressoren
dc.subjectcombustion chamberen
dc.subjectcombustion turbineen
dc.subjectheat exchangeren
dc.subjectthermal oilen
dc.subjectunderground storage tanken
dc.subjectnatural gasen
dc.subjecteconomic analysisen
dc.subjecttransmission systemen
dc.subjectsecondary controlen
dc.titleAnalýza možností akumulační tepelné elektrárny v podmínkách ČRcs
dc.title.alternativeUse storage thermal power in Czech republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-24-10:58:36cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid71625en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:21:19en
sync.item.modts2019.05.18 10:51:54en
dc.contributor.refereeFiedler, Jancs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record