Show simple item record

Parameter analysis of induction motor equivalent circuits

dc.contributor.advisorMach, Martincs
dc.contributor.authorMinks, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:42Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:42Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationMINKS, O. Analýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other71004cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33552
dc.description.abstractPráce se zabývá určením parametrů asynchronního motoru pro náhradní zapojení ve tvaru T článku, -článku a -článku z měření naprázdno a zjištěním napěťové závislosti parametrů. Pro každé z těchto zapojení stanovuje závislosti momentu a statorového proudu na skluzu. Pomocí programu MATLAB jsou díky simulacím teoreticky odvozené závislosti srovnány se skutečnými, změřenými na motoru s kotvou nakrátko o výkonu 0,6 kW, 2p = 2, a to jak v pracovní, tak i v celé motorické oblasti.cs
dc.description.abstractThis work deals with the determination of the parameters of induction motor equivalent circuits in T-network, gamma-network and inverted gamma-network form from no-load test and discovering voltage dependence of these parameters. For each of these circuits are determined dependencies of the torque and the stator current on the slip. Using the MATLAB simulations, the theoretically derived dependencies are compared with real, which are measured on the motor with the squirrel-cage rotor with power 0,6 kW, 2p = 2, both in operating and in whole motor area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsynchronní motorcs
dc.subjectanalýza parametrůcs
dc.subjectnáhradní zapojenícs
dc.subjectT článekcs
dc.subjectGamma-článekcs
dc.subjectinverzní Gamma-článekcs
dc.subjectmomentcs
dc.subjectmomentová charakteristikacs
dc.subjectstatorový proudcs
dc.subjectInduction motoren
dc.subjectanalysis of parametersen
dc.subjectequivalent circuiten
dc.subjectT networken
dc.subjectGamma-networken
dc.subjectinverted Gamma-networken
dc.subjecttorqueen
dc.subjecttorgue characteristicen
dc.subjectstator currenten
dc.titleAnalýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motorucs
dc.title.alternativeParameter analysis of induction motor equivalent circuitsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-06-20-11:55:07cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71004en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 12:58:33en
sync.item.modts2021.11.12 12:36:27en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeBěloušek, Radimcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Analýza parametrů náhradních zapojení asynchronního motoru. Popsal laboratorní měření konkrétního motoru. Předvedl měřením získané závislosti prvků příčné větve na napětí. Předvedl způsob odvození jednotlivích prvků z naměřených dat. Popsal náhradní zapojení ve tvaru T-článku, Gama článku a Inverzního Gama článku. Předvedl porovnání všech tří článků s měřením. Student zodpověděl dotazy oponenta. Částečně zodpověděl dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record