Show simple item record

Using the Cloud Computing in the Educational Process

dc.contributor.advisorKříž, Jiřícs
dc.contributor.authorMráz, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:36:20Z
dc.date.available2019-04-03T22:36:20Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationMRÁZ, J. Využití cloud computingu ve vzdělávacím procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other38233cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3357
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá pouţitím nově vzniklého modelu vyuţití prostředků informačních technologií nazývaného cloud computing. Teoretická část je vymezena vysvětlením pojmu cloud computingu a jeho uplatněním. Praktická část je věnována implementaci nástrojů cloud computingu od společnosti Microsoft BPOS jako učební pomůcky pro výuku v kombinovaném studiu a celoţivotním vzdělávání na Fakultě podnikatelské VUT v Brně.cs
dc.description.abstractThe bachelor’s thesis deals with a newly created model of utilizing information technologies tools called cloud computing. The theoretical part is devoted to defining the concept of cloud computing and its applications. The practical part focuses on implementing the tools of cloud computing by Microsoft BPOS as a teaching aid in combine study programmes and lifelong courses at the Faculty of Business and Management, Brno University of Technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectcloud computingcs
dc.subjecte-learningcs
dc.subjectMoodlecs
dc.subjectBPOScs
dc.subjectcloud computingen
dc.subjecte-learningen
dc.subjectMoodleen
dc.subjectBPOSen
dc.titleVyužití cloud computingu ve vzdělávacím procesucs
dc.title.alternativeUsing the Cloud Computing in the Educational Processen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-23cs
dcterms.modified2011-07-16-10:45:23cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid38233en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 10:01:19en
sync.item.modts2021.11.12 09:15:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKusala, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record