Show simple item record

Analysis of single phase induction motor

dc.contributor.advisorMach, Martincs
dc.contributor.authorVícha, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:50:00Z
dc.date.available2019-04-03T22:50:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVÍCHA, A. Analýza jednofázového asynchronního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other71104cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33598
dc.description.abstractBakalářská práce pojednává o konstrukci, principu funkce, způsoby zapojení, vinutí a rozdělení ztrát asynchronních motorů zejména se zaměřením na jednofázové asynchronní motory. V praktické části jsou v laboratoři proměřeny konkrétní jednofázové asynchronní motory s pomocnou fází, trvale připojeným kondenzátorem a různou kvalitou magnetického obvodu. Jsou následně podrobeny analytickému výpočtu a analýze pomocí metody konečných prvků. Dále je prozkoumán vliv kvality magnetického obvodu na účinnost motoru. V závěru práce jsou výsledky analýzy srovnávány s naměřenými hodnotami a oba motory z hlediska účinnosti.cs
dc.description.abstractThe bachelor‘s thesis deals with construction, operation principle, connection method, winding and distribution of losses of induction motors focusing on single-phase induction motors. Two single-phase induction motors with an auxiliary phase and permanently connected capacitator are measured in the laboratory. Each motor is made of different electrotechnical sheets. Motors are subjected to analytical calculation and analyzed by finite element method. Influence of quality of magnetic circuit is researched. Results of analysis are compared to measured readings in the conclusion. Both motors are compared in terms of efficiency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsynchronní motor; jednofázový; metoda konečných prvků; ztráty; stator; rotor; analýzacs
dc.subjectúčinnostcs
dc.subjectInduction motor; single-phase; finite element method; losses; stator; rotor; analysisen
dc.subjectefficiencyen
dc.titleAnalýza jednofázového asynchronního motorucs
dc.title.alternativeAnalysis of single phase induction motoren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-19cs
dcterms.modified2014-06-20-11:55:10cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid71104en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 08:58:13en
sync.item.modts2021.11.12 08:14:12en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMišinger, Lukášcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc. (člen) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Petr Huták, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Analýza jednofázového asynchronního motoru. Představil měřené motory. Prezentoval výsledky laboratorních měření. Předvedl výsledky simulací a jejich porovnání s měřením. Předvedl vypočtené rozložení indukce v řezu motoru. Uvedl výpočet prvků náhradního scehematu hlavní fáze. Student zodpověděl dotazy oponenta. Zodpověděl doplňující dotazy komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record