Show simple item record

Marketing Plan of Selected Company

dc.contributor.advisorMilichovský, Františekcs
dc.contributor.authorBrožová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:38:52Z
dc.date.available2019-04-03T21:38:52Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBROŽOVÁ, K. Marketingový plán vybrané firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73128cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33610
dc.description.abstractTato diplomová práce se zaměřuje na sestavení marketingového plánu nově vznikající firmy, která plánuje vstoupit na trh v oblasti služeb. Firma se zabývá zprostředkováním komplexních svatebních služeb pomocí webového portálu. V teoretické části se nachází základní popis marketingového plánu, způsob jeho provedení a definice pojmů vztahujících se k nově vznikající firmě. V praktické části se zaměřuji na vyhodnocení získaných dat a sestavení marketingového plánu společnosti.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on creating marketing plan for the emerging company that plans to enter the market. The company is engaged in the provision of comprehensive wedding services through a web portal. The theoretical part is a basic on description of the marketing plan, modalities and definitions related to the emerging company. Practical part is focuses on the evaluation of the data obtained and build a marketing plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectanalýza.cs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing planen
dc.subjectanalysis.en
dc.titleMarketingový plán vybrané firmycs
dc.title.alternativeMarketing Plan of Selected Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-25-09:18:37cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73128en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:29:02en
sync.item.modts2019.05.18 13:02:37en
dc.contributor.refereeMüller, Davidcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record