Show simple item record

Modification of Company Information System

dc.contributor.advisorKoch, Milošcs
dc.contributor.authorJedličková, Mariecs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:26:22Z
dc.date.available2018-10-21T21:26:22Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationJEDLIČKOVÁ, M. Návrh změn informačního systému firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other68639cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33621
dc.description.abstractV současné době jsou informační systémy nutností pro podnikání jakýchkoli rozměrů a jsou svým provedením schopny ovlivňovat úspěch podnikání. Tato práce se zaměřuje na analýzu současného stavu informačního systému ve společnosti malých rozměrů působící na českém trhu. V první části jsou zpracována teoretická východiska řešeného problému. Další část obsahuje analýzu celkového současného stavu společnosti, jejího potenciálu na trhu a detailní analýzu jejího informačního systému. Poslední část práce navrhuje změny, které povedou ke zlepšení celkového fungování společnosti.cs
dc.description.abstractThe information systems are currently a necessity in companies of any size and are able to significantly affect the success of the company. This thesis focuses on the analysis of the existing information system in the small company based on the Czech market. First part of the thesis is an introduction to the theoretical basics of the information systems and related topics contained in this thesis. The next part analyses the current condition of the company and potential on the market, and the detailed analysis of the information system. The last part is a suggestion of the changes that will lead to improving the overall company situation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectdatacs
dc.subjectinformační technologiecs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectmalé a střední podnikycs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectERPcs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectHOS8cs
dc.subjectanalýza informačního systémucs
dc.subjectinformationen
dc.subjectdataen
dc.subjectinformation technologiesen
dc.subjectinformation systemen
dc.subjectsmall and medium companiesen
dc.subjectSWOT analysesen
dc.subjectCRMen
dc.subjectERPen
dc.subjectHOS8en
dc.subjectanalysis of the information systemen
dc.titleNávrh změn informačního systému firmycs
dc.title.alternativeModification of Company Information Systemen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:42cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid68639en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 17:37:32en
sync.item.modts2020.03.31 15:49:42en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeKolštrom, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího byla zodpovězena Otázka oponenta byla zodpovězena Ing. Klčová - formální připomínky Ing. Doskočil - návratnost řešení doc. Pospíšil - formální připomínky Otázky byly zodpovězenycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record