Show simple item record

Application of a System Approach to Property Valuation Using Comparative Methods

dc.contributor.advisorKledus, Robertcs
dc.contributor.authorKumpanová, Simonacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:06:18Z
dc.date.available2018-10-21T16:06:18Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKUMPANOVÁ, S. Aplikace systémového přístupu na ocenění nemovitosti s využitím porovnávací metody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other70935cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33660
dc.description.abstractPredložená diplomová práca pojednáva o zisteniu tržnej hodnoty konkrétnej nehnuteľnosti na základe analýzy problémovej situácie. Súčasne sa v nej vymedzujú a popisujú potrebné činnosti pri spracovaní ocenenia, realizácii týchto činností a ich aplikácia na danej nehnuteľnosti. Pre ocenenie objektu sa vychádzalo z metódy priameho porovnania oceňovanej nehnuteľnosti s nehnuteľnosťami v databáze a z porovnania podľa oceňovacej vyhlášky. Zároveň sa znaky z oceňovacej vyhlášky porovnali s jednotlivými systémovými podstatnými veličinami vytvorených na nehnuteľnosti. Pri metódach sa dôrazne dbalo na správne zvolené nehnuteľnosti do databázy. V neposlednom rade práca vymedzuje pojmy nielen z oboru súdneho inžinierstva, ale aj systémovej metodológie.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with assessing market value of a particular real estate based on the analysis of a problematic situation. Simultaneously, the author defines and describes the necessary steps in the valuation process, the implementation of these steps, and their application to the given property valuation. The property valuation is based on the method of direct comparison of actual property with various properties in the database and on a comparison according to the law regulation for property valuation. At the same time, the characteristics of the regulation for property valuation were compared with the individual system of essential parameters created for the property. The emphasis was taken on the correct choice of properties for the database. Last but not least, the thesis defines the concepts not only in the field of forensic engineering but also in the system methodology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPorovnávacia metódacs
dc.subjectsystém podstatných veličíncs
dc.subjectinformačný tokcs
dc.subjectznalecká činnosť.cs
dc.subjectComparison methoden
dc.subjectthe system of essential parametersen
dc.subjectflow of informationen
dc.subjectforensic expertiseen
dc.titleAplikace systémového přístupu na ocenění nemovitosti s využitím porovnávací metodycs
dc.title.alternativeApplication of a System Approach to Property Valuation Using Comparative Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-24cs
dcterms.modified2014-06-30-09:20:54cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid70935en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:07:58en
sync.item.modts2020.03.31 13:25:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePavlíková, Andreacs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Bohumil Puchýř, CSc. (místopředseda) Ing. Martina Studnařová (člen) Ing. Milan Šmahel, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Andrea Pavlíková (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record