Show simple item record

Voltage transformer

dc.contributor.advisorOndrůšek, Čestmírcs
dc.contributor.authorKovařík, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:23:43Z
dc.date.available2019-05-17T14:23:43Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationKOVAŘÍK, M. Měřicí transformátor napětí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other72526cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33679
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na zjištění parametrů prvků náhradního schématu přístrojového transformátoru napětí TJC 7-G z portfolia ABB. Největší důraz pří řešení je kladen na správné určení rozptylových reaktancí primárního a sekundárního vinutí, které jsou dále používány pro správné nastavení ochran. Samotné měření je realizováno pomocí metod měření transformátoru naprázdno a nakrátko. Hodnoty jsou měřeny pro rozdílné frekvenční hladiny, aby bylo možno určit přesně všechny parametry. Teoretická část práce se zabývá využitím přístrojových transformátorů, teoretickou částí návrhu náhradního schématu a parametry, které ovlivňují třídy přesnosti. Závěr práce obsahuje vyhodnocení jednotlivých metod určení prvků náhradního schématu a jeho konečným sestavením.cs
dc.description.abstractThis bachelor´s thesis focuses on the elements of equivalent circuit parameters of voltage instrument transformer TJC 7-G from the portfolio of ABB. Main focus is placed on correct identification of the leakage reactance of primary and secondary winding, which are used for correct settlement of protections. The measurement is done by using methods of measurement of transformer without load and with short circuited secondary terminal. The values are measured for different frequency levels, in order to determine precisely all the parameters. The theoretical part describes the use of instrument transformers, theoretical creation of equivalent circuit and parameters which affects the accuracy class. The conclusion contains the evaluation of different methods for determining the elements of the equivalent circuit and with its final assembly.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRozptylová reaktancecs
dc.subjectpřístrojový transformátorcs
dc.subjectměření naprázdnocs
dc.subjectměření nakrátkocs
dc.subjectmezizávitová kapacitacs
dc.subjectrezonance obvoducs
dc.subjectpole dovolených chybcs
dc.subjectjednofázové transformátory napětícs
dc.subjectLeakage reactanceen
dc.subjectinstrument transformeren
dc.subjectno-load measurementen
dc.subjectshort-circuited measurementen
dc.subjectwinding capacityen
dc.subjectcircuit resonanceen
dc.subjectfield of permissible errorsen
dc.subjectsingle-phase voltage transformeren
dc.titleMěřicí transformátor napětícs
dc.title.alternativeVoltage transformeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-18cs
dcterms.modified2014-09-02-14:13:41cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid72526en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:57:54en
sync.item.modts2021.11.12 13:17:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHuzlík, Rostislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Dr. Ing. Miroslav Patočka (předseda) doc. Ing. Bohumil Klíma, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radoslav Cipín, Ph.D. (člen) Ing. Dalibor Červinka, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent obhajoval svoji bakalářskou práci na téma Měřící transformátor napětí. Představil zkoumaný měřící transformátor. Prezentoval provedná měření na měřícím transformátoru a následný vypočet prvků náhradního schematu. Student zodpověděl dotazy oponenta. Student zodpověděl většinu otázek komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record