Show simple item record

Antistatistic properties of materials in engineering practice

dc.contributor.advisorFrk, Martincs
dc.contributor.authorVodička, Tomášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:40:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:40:07Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationVODIČKA, T. Antistatické vlastnosti materiálů v technické praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.cs
dc.identifier.other74108cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33744
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá vlastnostmi antistatických materiálů v technické praxi. V teoretické části je popsané matematicky a fyzikálně elektrické pole, princip elektrizace, triboelektrický jev, druhy elektrostatických výbojů, rozdělení antistatických materiálů a metody měření povrchové a vnitřní rezistivity. V praktické části je popsáno navrhnuté automatizované měřící pracoviště s Keithley 6517A a testovací komorou Keithley 8009, vytvoření aplikace v Agilent VEE Pro, měření povrchové a vnitřní rezistivity na komerčních materiálech a na materiálech s různou povrchovou úpravou, realizovanou katodovým naprašováním a zařazení materiálů do jednotlivých skupin.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the properties of antistatic materials in engineering practice. The theoretical part described mathematically and physically electric field, the principle of electrification, triboelectric effect, types of electrostatic discharges, types of antitatic materials and methods of measurement surface and volume resistivity. In the practical part is designed the automated measuring workplace with electrometer Keithley 6517 and with the test chamber Keithley 8009, creating an application in Agilent VEE Pro, measurement of surface and volume resistivity on commercial materials and materials with various surface finishes, realized by cathode sputtering and the inclusion of materials in each group.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectElektrostatické polecs
dc.subjectelektrizacecs
dc.subjecttriboelektrický jevcs
dc.subjectelektrostatický výbojcs
dc.subjectantistatické materiálycs
dc.subjectměření povrchové a vnitřní rezistivitycs
dc.subjectKeithley 6517Acs
dc.subjectAgilent VEE Procs
dc.subjectElectrostatic fielden
dc.subjectelectrificationen
dc.subjecttriboelectric effecten
dc.subjectelectrostatic dischargeen
dc.subjectantistatic materialsen
dc.subjectmeasuring of surface and volume resistivityen
dc.subjectKeithley 6517Aen
dc.subjectAgilent VEE Proen
dc.titleAntistatické vlastnosti materiálů v technické praxics
dc.title.alternativeAntistatistic properties of materials in engineering practiceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-19-08:27:35cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid74108en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.17 16:58:24en
sync.item.modts2019.05.18 02:34:43en
dc.contributor.refereeRozsívalová, Zdenkacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record