Show simple item record

Ethics in Real Estate Activities

dc.contributor.advisorVykopalová, Hanacs
dc.contributor.authorBumbálková, Gabrielacs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:37:38Z
dc.date.available2019-04-03T21:37:38Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationBUMBÁLKOVÁ, G. Etika v realitní činnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68498cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33760
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce je orientace v problematice etiky v realitní činnosti a hledání optimálních kritérií pro etiku v realitní činnosti. Zabývám se etickými kodexy a jejich uplatněním a opodstatněním v rámci činnosti realitních kanceláří a profesních sdružení. Dále zkoumám realitní trh v rámci České republiky z hlediska etiky a uvádím znaky eticky solidních kanceláří, ale také se podrobněji věnuji nejčastějším nekalým praktikám v rámci realitní činnosti a aktuálním problémům realitního trhu, které příliš nepřispívají k etickému prostředí v podnikatelské sféře. Pomocí dotazníkového šetření zkoumám smýšlení o etice v realitní činnosti ze dvou pohledů, tedy z pohledu klienta, ať už bývalého, současného či potencionálního, a z pohledu realitních kanceláří a makléřů.cs
dc.description.abstractThe aim of my thesis is to focus on issues of ethics in real estate operations and search optimal criteria for ethics in the real estate business. I mention ethical codes and their application and rationale at work of real estate agencies and professional associations. Furthermore I explore the real estate market in the Czech Republic in terms of ethics and I mention characteristics of ethically solid agencies, however I will also devote most common unfair practices within the real estate business and the current problems of the real estate market, which do not contribute to an ethical environment in business. Using the survey I examine thinking about ethics in the real estate business from two perspectives, namely from the perspective of the client, whether former, current or potential, and from the perspective of real estate agencies and brokers.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRealitní činnostcs
dc.subjectEtický kodexcs
dc.subjectEtika v realitní činnostics
dc.subjectNekalé praktikycs
dc.subjectReal estate businessen
dc.subjectCode of ethicsen
dc.subjectEthics in real estate businessen
dc.subjectUnfair practicesen
dc.titleEtika v realitní činnostics
dc.title.alternativeEthics in Real Estate Activitiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-23cs
dcterms.modified2014-06-24-13:53:33cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68498en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:21:47en
sync.item.modts2020.03.31 19:19:40en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeBarňák, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record