Show simple item record

Mechanical and structural characteristics of magnesium alloys reinforced with ceramic fibers

dc.contributor.advisorZapletal, Josefcs
dc.contributor.authorHalmazňa, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:21:33Z
dc.date.available2019-05-17T12:21:33Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHALMAZŇA, J. Mechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vlákny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other73021cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33762
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje studiu mechanických vlastností slitiny QE22 vyztužené částicemi SiC a vlákny Saffil. Tento kompozit byl vyroben metodou infiltrace částic ve tvaru preformy roztavenou matricí za vysokého tlaku. Zkušební vzorky připravené z kompozitu a samotné matrice byly podrobeny zkouškám tahem a tlakem. Z výsledků zkoušek vyplývá výrazná asymetrie chování v tahu a v tlaku jak matrice, tak i kompozitu. Přidání výztuže do základního materiálu vede k výraznému zvýšení modulu pružnosti, meze pevnosti a meze kluzu, za současného snížení plastických vlastností. Na závěr bylo chování kompozitu srovnáno s teoretickými kompozitními modely.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals the study of the mechanical properties of the alloy QE22 reinforced with SiC particles and Saffil fibers. This composite was produced by infiltration particles shape of the preform with molten matrix under high pressure. Test specimens prepared from the composite and the matrix were subjected to a tension strength test and compression test. The test results show pronounced asymmetry behavior in tension and compression of the matrix and composite. Adding the reinforcement into base material leads to significant increase of elastic modul, breaking strength and yield strength while reducing plastic properties. At the end of work was the behavior of the composite compared with the theoretical composite models.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthořčíková slitina QE22cs
dc.subjectkompozitní materiálcs
dc.subjectvlákna Saffilcs
dc.subjectčástice SiCcs
dc.subjectmechanické charakteristikycs
dc.subjectmagnesium alloy QE22en
dc.subjectcomposite materialen
dc.subjectSaffil fibresen
dc.subjectSiC particlesen
dc.subjectmechanical characteristicsen
dc.titleMechanické a strukturní charakteristiky hořčíkové slitiny vyztužené keramickými vláknycs
dc.title.alternativeMechanical and structural characteristics of magnesium alloys reinforced with ceramic fibersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-17cs
dcterms.modified2014-06-17-14:43:28cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73021en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:07:25en
sync.item.modts2021.11.12 12:11:10en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMoravčík, Igorcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) prof. Ing. Martin Trunec, Dr. (člen) prof. RNDr. Jan Kohout, CSc. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record