Show simple item record

Structure and properties of magnesium alloys Mg-Ca-Zn

dc.contributor.advisorDoležal, Pavelcs
dc.contributor.authorHlavnička, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:09:26Z
dc.date.available2019-04-03T22:09:26Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHLAVNIČKA, J. Struktura a vlastnosti hořčíkových slitin Mg-Ca-Zn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68697cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33780
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a výrobou nové biodegradabilní slitiny hořčíku na bázi Mg-Ca-Zn. Na základě literární rešerše byla navržena slitina Mg-3Zn-2Ca. Základní materiál byl vyroben metodou gravitačního lití a slitina byla hodnocena v litém stavu a po tepelném zpracování. Pro zpracování základního, gravitačně litého, materiálu byly navrženy postupy zpracování metodou squeeze casting, válcováním a metodou ECAP. Pro válcování základního materiálu nebyly nalezeny vhodné podmínky a docházelo k praskání materiálu v litém stavu i po tepelném pracování. V případě metody ECAP s použitím protitlaku byl připraven experimentální materiál, který vykazoval vhodnou kombinaci napěťových a deformačních charakteristik. V případě litého materiálu bylo dosaženo snížení slévárenských vad a vyšších pevnostních a deformačních charakteristik přetavením základního materiálu metodou squeeze casting a následným tepelným zpracováním. Ke studiu mikrostruktury a mechanických vlastností bylo využito metod světelné a rastrovací elektronové mikroskopie, RTG fázové analýzy a zkoušky tahem a tlakem.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with design and preparation of a new biodegradable magnesium alloy based on Mg-Ca-Zn. Based on information from literature, the Mg-3Zn-2Ca alloy was designed. The base material was produced by gravity casting and the evaluation in the as-cast and heat treated state was performed. For preparation of the experimental material, following methods were designed: squeeze casting, hot rolling and the ECAP. During preparation by hot rolling, no optimal conditions were found and significant cracks occurred in both as-cast and heat treated material. In the case of experimental material, prepared by the ECAP method with back-pressure, better combination of stress-strain properties was observed. Also the squeeze casting method showed improvement; especially the amount of casting defects was eliminated. The evaluation of microstructure and mechanical properties was performed by the light and scanning electron microscopy, RTG phase analysis and the tensile and compression tests.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecthořčíková slitina Mg-Ca-Zncs
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjectsqueeze castingcs
dc.subjectválcovánícs
dc.subjectECAPcs
dc.subjectMg-Ca-Zn magnesium alloyen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjectsqueeze castingen
dc.subjecthot rollingen
dc.subjectECAP Bibliografická citaceen
dc.titleStruktura a vlastnosti hořčíkových slitin Mg-Ca-Zncs
dc.title.alternativeStructure and properties of magnesium alloys Mg-Ca-Znen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-16cs
dcterms.modified2014-06-25-08:14:58cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68697en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 00:05:11en
sync.item.modts2020.03.31 20:36:39en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePacal, Bohumilcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. RNDr. Karel Maca, Dr. (člen) prof. Mgr. Tomáš Kruml, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record