Show simple item record

Analysis of Economic Indicators of a Company Using Statistical Methods

dc.contributor.advisorDoubravský, Karelcs
dc.contributor.authorChmelka, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:56:57Z
dc.date.available2019-04-04T04:56:57Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationCHMELKA, T. Analýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other73278cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33784
dc.description.abstractTato bakalářská práce hodnotí situaci ve vybrané obchodní společnosti pomocí ekonomických ukazatelů a statistických metod. Práce je rozdělena na tři hlavní části, teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část se věnuje problematice časových řad a vybraným ekonomickým ukazatelům. Analytická část je zaměřena na aplikaci těchto teoretických poznatků a provedení výpočtů ve sledovaných obdobích. V návrhové části jsou zmíněny návrhy, které společnosti v budoucnu pomohou zlepšit současnou situaci. Dále je představen program, který je rovněž výstupem této práce.cs
dc.description.abstractThis bachelor's thesis analyses the situation in a selected company by using economic indicators and statistical methods. The thesis is divided into three main parts, the theoretical part, the analytical part and the suggestions part. The theoretical part describes the essential theoretical backgrounds of time series and selected economic indicators. The analytical part is focused on application of these theoretical knowledge and on performing calculations in given time periods. In the suggestions part, some proposals are mentioned, which could help the company to improve current situation in its future. Further the program is introduced, which is the outcome of this thesis as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectekonomické ukazatelecs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectukazatelcs
dc.subjectstatistické metodycs
dc.subjecttrendcs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectprognózacs
dc.subjecteconomic indicatorsen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectindicatoren
dc.subjectstatistical methodsen
dc.subjecttrenden
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectprognosisen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů obchodní společnosti pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators of a Company Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-25cs
dcterms.modified2014-07-01-15:25:42cs
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid73278en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:41:05en
sync.item.modts2020.03.31 21:32:26en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeTuček, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázka vedoucího byla zodpovězena Otázka oponenta byla zodpovězena doc. Pospíšil - Jaké další informace statistika poskytla Ing. Doskočil - Implementace návrhůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record