Show simple item record

Insurance fraud

dc.contributor.advisorPtáček, Romancs
dc.contributor.authorHradilová, Zuzanacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:14:24Z
dc.date.available2019-05-17T07:14:24Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationHRADILOVÁ, Z. Pojistné podvody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.cs
dc.identifier.other68499cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/33884
dc.description.abstractDiplomová práce popisuje problematiku pojistných podvodů v České republice. Práce je rozdělena do několika samostatných celků. V teoretické části se práce zabývá charakteristikou podvodu jako takového, jeho klasifikací, profilem pachatele a vůbec důvodem páchání takovéhoto podvodu. V následující části je popsána detekce pojistného podvodu a následný postup při vyšetřování podvodného jednání. Cílem praktické části diplomové práce je analýza pojistných podvodů a dotazníkové šetření. Následně budou popsána preventivní opatření pojistných podvodů a v závěru bude seznámeno s konkrétními případy pojistného podvodu.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with problems of insurance fraud in the Czech Republic. The thesis is decided into the several separate parts. The teoretical part describes characteristics of insuracne fraud itselfs, its classification, profile of fraud perpetor and reason of committing instance fraud at all. The next part describes detection of insurance fraud and the subsecvent procedure in investigating insurance fraud. The goal of practical part of diploma thesis is analysis of insurance fraud and questionnaire survey. There will be describe the prevetion of insurance fraud and in the end, there will be several specific cases of insurance fraud.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPojištěnícs
dc.subjectpojistný podvodcs
dc.subjectodhalování pojistného podvoducs
dc.subjectprevencecs
dc.subjectInsuranceen
dc.subjectinsurance frauden
dc.subjectdetection of insurance frauden
dc.subjectpreventionen
dc.titlePojistné podvodycs
dc.title.alternativeInsurance frauden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-06-30cs
dcterms.modified2014-07-01-16:49:33cs
thesis.disciplineŘízení rizik firem a institucícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid68499en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:09:43en
sync.item.modts2020.04.01 01:58:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePilař, Pavelcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programRizikové inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record