Now showing items 186-205 of 525

 • Laboratorní funkční generátor na bázi DDS 

  Kret, Tomáš
  Téma sa zaoberá návrhom funkčného generátoru s číslicovou syntézou, jeho softvérovou a hardvérovou realizáciou. Rieši sa generovanie funkcií závislých na čase sínus, trojuholník a obdĺžnik s nastaviteľnou striedou, séria ...
 • Laboratorní funkční generátor na bázi DDS 

  Kret, Tomáš
  Téma sa zaoberá návrhom funkčného generátoru s číslicovou syntézou, jeho softvérovou a hardvérovou realizáciou. Rieši sa generovanie funkcií závislých na čase sínus, trojuholník a obdĺžnik s nastaviteľnou striedou, séria ...
 • Laboratorní měřicí zesilovač 

  Ševčík, Šimon
  Tato práce se zabývá laboratorním měřícím zesilovačem. Nejprve popisuje prvky nutné ke stavbě tohoto zařízení. Porovnává výhody a nevýhody dostupných integrovaných obvodů a jejich řízení. Experimentální část práce je ...
 • Laboratorní napájecí zdroj 2x40V/10A se spínaným zdrojem a síťovým aktivním usměrňovačem 

  Šír, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a realizáciou silových a riadiacich obvodov laboratórneho napájacieho zdroja. Výsledkom práce je detailný návrh a realizácia prototypov dosiek plošných spojov silových obvodov aktívneho ...
 • Laboratorní přípravek s mikrokontrolérem 

  Vozár, Viliam
  Predkladaná práca sa zaoberá návrhom, realizáciou a testovaním výukovej dosky pre mikrokontrolér PIC24FJ, ktorá je schopná demonštrovať takmer všetky možnosti použitého mikrokontroléra. Základný návrh je vo forme blokovej ...
 • Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací 

  Lednický, Marek
  Práce se zabývá problematikou impulsních (spínaných) zdrojů. Teoretická část obsahuje historický vývoj, porovnání s lineárními zdroji a základní zapojení spínaných zdrojů. Dále obsahuje popis jednotlivých částí spínaných ...
 • Laboratorní pulsní zdroj s výstupní lineární stabilizací 

  Lednický, Marek
  Práce se zabývá problematikou impulsních (spínaných) zdrojů. Teoretická část obsahuje historický vývoj, porovnání s lineárními zdroji a základní zapojení spínaných zdrojů. Dále obsahuje popis jednotlivých částí spínaných ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH 

  Zedník, Josef
  Tato práce obsahuje stručné informace o mikrokontroléru MC9S08LH64 a vývojové desce TWR-S08LH64. Hlavní náplní práce bylo navrhnout a realizovat alespoň 5 laboratorních úloh pro mikrokontroléry MC9S08LH a vývojovou desku ...
 • Laboratorní zdroj s digitálním řízením 

  Stupka, Dominik
  Tato práce se zabývá návrhem laboratorního zdroje s digitálním řízením. Zdroj je složen z řídící části, která zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými moduly, a z výkonové části, která do sebe integruje spínaný a lineární ...
 • Lampový mikrofon 

  Škoda, Adam
  Předložená bakalářská práce se zabývá prostudováním činnosti a návrhem elektronkového mikrofonu, který využívá ke snímání zvuku kapacitní mikrofonní vložku. V těle navrženého mikrofonu je umístěna elektronka s označením ...
 • LED osvětlení jízdního kola 

  Čmelík, Matouš
  V semestrální práci navrhuji osvětlení jízdního kola pomocí LED diod, které jsou napájené z alternátoru. Navrhuji osvětlení s akumulátorem, který se při jízdě dobíjí a při zastavení umožňuje nepřerušené osvětlení kola. ...
 • Lineární a nelineární jevy v optických přístupových sítích. 

  Valášek, Martin
  Cieľom práce je vysvetlenie problematiky lineárnych a nelineárnych javov v optických prístupových sieťach. V prvej časti je rozoberaný popis optického vlákna, popis optického prostredia a hlavná časť je teoretický a ...
 • LNA pro přijímač APT signálů 

  Žúrek, Dan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou možností realizace a optimalizace LNA, tedy nízkošumového zesilovače, pro příjem APT signálů z NOAA družic v kmitočtovém pásmu 137MHz – 138MHz. První část práce se zaměřuje ...
 • Lokalizace železitých nanočástic ve vnitřních organelách 

  Solař, Jan
  Tato bakalářská práce popisuje chování železitých nanočástic v lidských mezenchymálních kmenových buňkách. V první části se zabývá metodou fluorescenčního značení organel a nanočástic a nastavením konfokálního mikroskopu ...
 • Malé CNC obráběcí zařízení 

  Bajus, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá návrhom malej CNC frézky, jej mechanickej konštrukcie, snímačov a riadiacej elektroniky ako je použitie radiča krokového motoru, pripojenie SD karty a komunikácia s PC pomocou USB.
 • Metodika bezkontaktního měření teploty 

  Skalický, David
  Následující práce se zabývá problematikou bezkontaktního měření teplot a kalibrací vybraného měřiče teploty. Začátek práce pojednává o fyzikálních zákonech a základních pojmech, které je třeba znát pro bezkontaktní měření ...
 • Metody detekce QRS komplexu 

  Lysák, Karel
  Tato bakalářská práce se zabývá způsoby detekce QRS komplexu v EKG signálu. Jsou zde popsány vybrané metody detekce, základní informace o EKG a elektrické aktivitě srdeční svaloviny. Dále je zde popsán podrobnější postup ...
 • Metody návrhu zařízení pro audiotechniku 

  Kondler, Radim
  Práce je zaměřena na vybraná zařízení používaná v audiotechnice, jako jsou reproduktorové výhybky, zesilovače a předzesilovače. Jsou zde teoreticky popsány reproduktorové výhybky, jejich parametry, typy konstrukcí odvozené ...
 • Metody pořízení a zpracování obrazů založené na řídkých reprezentacích 

  Talár, Ondřej
  Práce se zabývá rekonstrukčními možnostmi, které poskytuje řídká reprezentace signálů. Tato reprezentace zmenšuje signál na pouhý vektor prvků, které ukazují na části signálu ve slovníkové matici. Je nastíněna problematika ...
 • Měnič pro napájení notebooku v automobilu 

  Michálek, Pavel
  Tato práce se zabývá návrhem zvyšujícího měniče napětí, který bude sloužit k napájení notebooku z palubní sítě automobilu. Návrh je omezen na napájení určitého typu notebooku z důvodů rozdílných vstupních parametrů u ...