Now showing items 263-282 of 525

 • Nabíjení olověného akumulátoru proudovými pulzy 

  Jurčák, Tomáš
  Nejpoužívanějším a nejstarším sekundárním zdrojem proudu jsou olověné akumulátory. Tato bakalářská práce poskytuje krátký úvod k olověným akumulátorům, konkrétně k jejich rozdělení, konstrukci, chemickým reakcím uvnitř ...
 • Návrh a implementace behaviorálních blokových modelů aktivních prvků 

  Lipčej, Martin
  Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na srovnání řízených obvodů aktivních prvků, jejich typické vlastnosti a zejména na možnosti návrhu moderních funkčních bloků. Je probrána obecná problematika analogového zpracovávání ...
 • Návrh a modernizace automobilového startéru 

  Bednář, Vojtěch
  Práce se zabývá modernizací automobilového startéru. V první a druhé části byla provedena analýza druhů startérů z hlediska konstrukce a rozboru pohonu startéru. V třetí části byl proveden elektromagnetický návrh stejnosměrného ...
 • Návrh a realizace elektronických modulů 

  Matula, Tomáš
  Táto práca sa zaoberá prepojovaním elektronických a mikroelektronických modulov s doskou plošného spoja (DPS). Prvá časť obsahuje definíciu modulu, termomechanického namáhania, rozbor základných materiálov, popis prepojenia ...
 • Návrh a simulace řízení jednofázového aktivního usměrňovače 

  Bareš, Jiří
  Práce pojednává o jednofázovém aktivním usměrňovači, strategii jeho řízení a simulaci modelu. Na začátku práce je popsán princip fungování usměrňovače, a systém spínání tranzistorů, který ovlivňuje tvar odebíraného proudu. ...
 • Návrh aktivního subwooferu 

  Hrdina, Robin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací jednokanálového zesilovače pro aktivní subwoofer o maximálním výkonu 200 W na 8 zátěž. Návrh sestává z aktivního korekčního předzesilovače a koncového stupně. Předzesilovač ...
 • Návrh analogové řídicí jednotky pro miniskleník 

  Řehák, Martin
  V dnešní době je několik možností jak pěstovat rostliny, které nepocházejí z našich podnebných pásů, k realizaci slouží skleníky, ve kterých je uměle simulováno prostředí, ve kterých rostliny mohou vegetovat. Tato práce ...
 • Návrh analogové řídicí jednotky pro miniskleník 

  Řehák, Martin
  V dnešní době je několik možností jak pěstovat rostliny, které nepocházejí z našich podnebných pásů, k realizaci slouží skleníky, ve kterých je uměle simulováno prostředí, ve kterých rostliny mohou vegetovat. Tato práce ...
 • Návrh analogového sloupcového ukazatele 

  Janík, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem bateriově napájeného analogového sloupcového ukazatele (bargrafu) pro signalizaci pomalých signálů. Bargraf bude nasazen v mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. ...
 • Návrh drápkového provedení automobilového alternátoru 

  Szekeres, Vojtech
  Práca sa zaoberá alternátormi používanými v osobných automobiloch, ich konštrukciou, funkciou, typickými priebehmi a charakteristikami a návrhom. Alternátory sú špecifické lichobežníkovým tvarom pólov na rotore, vytvárajú ...
 • Návrh fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu 

  Kattauer, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu. První část se zabývá slunečním zářením na území České republiky, fotovoltaickou přeměnou a elektrickými vlastnostmi solárních ...
 • Návrh kmitočtových filtrů s netradičními transkonduktančními prvky 

  Gajdoš, Adam
  Cílem práce bylo prostudovat, navrhnout a prakticky realizovat říditelné kmitočtové filtry pracující v proudovém módu, za pomocí netradičních aktivních prvků, tvořených kombinací transkonduktančních zesilovačů s proudovými ...
 • Návrh kombinovaného tepelného systému pro vytápění a ohřev TUV v rodinném domě 

  Houzar, Tomáš
  Práce popisuje využití sluneční energie pro kombinované systémy pro ohřev TUV. Popisuje velikost dopadajícího slunečního záření na Zemi, popis a rozdělení jednotlivých solárních kolektorů, rozdělení a popis tepelných ...
 • Návrh komunikační struktury terminálu chránění a rozšiřujících periférií v řídicím systému 

  Havelka, Tomáš
  Předkládaná práce se zabývá problematikou řídicího systému COM600 společnosti ABB, všeobecným popisem řídicího systému COM600 a základními nástroji obsaženy v tomto řídicím systému. Hlavním úkolem práce je návrh vlastní ...
 • Návrh laboratorního zdroje 

  Lízner, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá kompletním návrhem a realizací laboratorního zdroje stejnosměrného napětí. V práci je navržen zdroj s regulovatelným výstupním napětím v rozsahu 0 až 30V s nastavitelným proudovým omezením ...
 • Návrh lineárních struktur na tranzistorové úrovni 

  Gajdoš, Adam
  Bakalářkská práce se zabývá vývojem software pro automatizovaný návrh kmitočtových filtrů s použitím aktivních prvků místo induktorů. První část práce se zabývá rozdělením kmitočtových filtrů podle přenášeného spektra a ...
 • Návrh malé vodní elektrárny 

  Košíček, Jiří
  Tato bakalářská práce se skládá z popisu legislativního rámce malých vodních elektráren, který je nutné znát pro jejich provozování a stavbu. Dále popisuje obecnou teorii malých vodních elektráren, konkrétně popisuje její ...
 • Návrh malého vodního zdroje 

  Pušec, Daniel
  Vodní energie, ať už v malém či velkém měřítku je možná z hlediska celosvětové produkce nejdůležitější forma obnovitelného zdroje elektrické energie, pokrývající zhruba 19% její výroby. Malé vodní vodní elektrárny patří ...
 • Návrh měřiče VA charakteristik dvojpólů 

  Štěpnička, Martin
  Práce popisuje návrh měřicího přístroje volt-ampérových charakteristik PN přechodů vhodný pro měření charakteristik stabilizačních diod. Popisuje základní princip PN přechodu a s ním spojené jevy. Část textu rozebírá jak ...
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...