Now showing items 375-394 of 525

 • Sběr a vyhodnocování dat v soláriu 

  Baláž, Juraj
  Táto práca sa zaoberá teoretickým poznatkami o meraní erytemálne účinnej intenzity ožiarenia. Prvá časť tiež obsahuje popis niektorých optoelektronických súčiastok spolu sprieskumom trhu. V druhej časti sú popísané parametre ...
 • Sběr a zpracování dat s využitím mikrokontroleru ARM 

  Bartík, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na možnost využití mikroprocesoru s architekturou ARM Cortex-M3 pro sběr a zpracování dat. Práce se zabývá srovnáním možných vývojových prostředků a určení toho nejvhodnějšího pro zadaný úkol. ...
 • Sběr dat z PLC do systému MES 

  Kárník, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem funkce MES systémů, konkrétně systému COMES od firmy COMPAS. Práce se soustředí zejména na přenos a archivaci dat z průmyslových řídicích systémů.
 • Sběr dat ze senzorových jednotek 

  Frkal, Pavel
  Tato práce se zabývá sběrem dat ze senzorových jednotek pracujících na standardu 6LoWPAN (dle doporučení IEEE 802.15.4), který používá zjednodušení protokolu IP verze 6 na síťové vrstvě. Díky optimalizacím je toto řešení ...
 • Scintilační detektor sekundárních elektronů pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop 

  Odehnal, Adam
  Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti rastrovací elektronové mikroskopie. Je popsána konstrukce, princip činnosti a signály vzniklé interakcemi mezi svazkem primárních elektronů a vzorkem. Dále je vysvětlena ...
 • Segmentace cév sítnice ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie 

  Žáková, Eliška
  Práce je věnována teoretickému seznámení se s optickou koherentní tomografií, strukturou oka a sítnice a možnostmi segmentace cév sítnice ve snímcích z OCT. Dále práce se zabývá segmentací vrstev sítnice pomocí programu ...
 • Segmentace cév ve vrstvě cévnatky ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie 

  Maňkoš, Richard
  Tato práce se zabývá problematikou segmentace cév ve vrstvě cévnatky ve 3D obrazech z optické koherentní tomografie. První část je věnovaná teoretickému popisu lidského oka. Druhá část popisuje základní informace o optické ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice 

  Šťastný, Pavel
  Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice je velmi důležitá pro hodnocení a dia-gnostiku očních onemocnění, převážně diabetické retinopatie a glaukomu. Tato práce se za-bývá segmentací cévního řečiště pomocí klasifikačních ...
 • Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice pomocí klasifikačních technik 

  Šťastný, Pavel
  Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice je velmi důležitá pro hodnocení a dia-gnostiku očních onemocnění, převážně diabetické retinopatie a glaukomu. Tato práce se za-bývá segmentací cévního řečiště pomocí klasifikačních ...
 • Segmentace karbonových nanokuželů v TEM obrazech pomocí zobecněné Houghovy transformace 

  Sladký, Vladimír
  Bakalářská práce se zabývá problematikou automatické detekce karbonových nanostruktur v TEM obrazech pomocí zobecněné Houghovy transformace. Je zde popsána teorie Houghovy transformace obrazu za účelem detekce analyticky ...
 • Segmentace tepenného a žilního řečiště ve snímcích sítnice 

  Šumberová, Dagmara
  Tato práce se zabývá potřebností segmentace cévního řečiště při digitální analýze snímků sítnice a jejich následné klasifikace. Je zde stručně popsána segmentace cévního řečiště pomocí přizpůsobených filtrů. Další část ...
 • Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk 

  Kříž, Marek
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami kultivace mezenchymálních buněk in vitro, poškození kloubní chrupavky a její náhrady pomocí chondrogenních buněk. Další část se věnuje jednotlivým druhům regulace teploty pro vyhřívání ...
 • Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk 

  Kříž, Marek
  Bakalářská práce se zabývá podmínkami kultivace mezenchymálních buněk in vitro, poškození kloubní chrupavky a její náhrady pomocí chondrogenních buněk. Další část se věnuje jednotlivým druhům regulace teploty pro vyhřívání ...
 • Sestavení fyzikálního modelu tepelného čerpadla vzduch-voda 

  Maléř, Kryštof
  Cílem této práce je navrhnout a sestavit fyzikální model tepelného čerpadla koncepce vzduch-voda. První část se zaměřuje na popis principu tepelných čerpadel a jejich jednotlivých druhů. Další část se zabývá návrhem tepelného ...
 • Signálová analýza mluvených souhlásek 

  Jurák, Petr
  Cílem této práce je nejprve prozkoumat vlastnosti českých souhlásek a problematiku rozpoznávání řeči. Následně vytvořit studii o metodách používaných při automatické souhlásek a potom vytvořit algoritmus na detekce skupin ...
 • Simulace a řízení létajícího robota 

  Moravec, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá šestirotorovým vrtulníkem, kopterem. V úvodní části je stručné rozdělení kopterů a jejich konstrukce. Další část se zabývá matematickým popisem kopteru, na který je navrženo řízení. Toto ...
 • Simulace detektorů CT RTG 

  Koutek, Petr
  Bakalářská práce se zabývá základními vlastnostmi detektorů použitých v CT RTG a jejich vlivem na volbu akvizičních parametrů. V teoretické části je shrnuta obecná problematika projekčně rekonstrukčního zobrazení a základní ...
 • Simulace průběhu akčních napětí a membránových proudů řešením zobecněných rovnic Hodgkina a Huxleye 

  Bugnerová, Pavla
  Práce se zabývá rozborem klidového membránového a hlavně akčního napětí na buněčné membráně srdeční buňky. Je věnována pozornost elektrickému schématu buněčné membrány a rozložení membránového proudu na hlavní proudové ...
 • Simulace technologického procesu na PLC 

  Kubín, Jan
  Cílem bakalářské práce je připravení pracoviště, které by umožnilo provádět seznamování personálu s novými technologiemi, seznamovat ho s novými možnostmi, které nám moderní řídící systémy poskytují a naučit ho inovované ...
 • Síť bezdrátových senzorů 

  Šťáva, Radek
  Hlavním tématem práce je návrh a realizace moderní sítě bezdrátových senzorů, kdy hlavním použitým obvodem v modulech senzorů i přijímači je mikrokontrolér Texas Instruments CC430F513x. Je dbáno především na velmi nízkou ...