Now showing items 521-525 of 525

 • Zpracování výstupů z analýzy obrazů 2D elektroforetických gelů 

  Hromadová, Soňa
  Tato práce se zaobírá zpracováním a analýzou obrazů 2D elektroforetických gelů. Skládá se ze dvou částí. V první části nalezneme rešerši používání, vzniku a barvení 2D elektroforetických gelů. Dále základní zpracování ...
 • Zpracování zvuku pro kochleární implantát 

  Kratochvíl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním zvuku pro kochleární implantát. Hlavním úkolem je prostudování základní anatomie a fyziologie lidského sluchu, popis principu kochleárního implantátu a prostudování možností ...
 • Způsoby testování desek plošných spojů 

  Průša, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem testeru pro základové desky používající modul počítače typu PC pod názvem CM-iTC a rozborem jeho vstupních/výstupních pinů. Jsou zde uvedeny kombinace vstupů/výstupů testovaných desek a modulu ...
 • Způsoby testování desek plošných spojů 

  Průša, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem testeru pro základové desky používající modul počítače typu PC pod názvem CM-iTC a rozborem jeho vstupních/výstupních pinů. Jsou zde uvedeny kombinace vstupů/výstupů testovaných desek a modulu ...
 • Zvyšující DC/DC měnič řízený mikrokontrolérem 

  Horák, Lukáš
  Obsahem bakalářské práce je předělání zvyšujícího DC/DC měniče z analogového řízení na digitální pro firmu RADAN s.r.o. Tento projekt obsahuje srovnání dvou spínaných zdrojů a jejich možnost řízení, změna původního analogového ...