Now showing items 1-20 of 525

 • Precizní zdroje referenčního napětí 

  Budáč, Peter
  Cieľom práce je realizácia pracoviska pre meranie dlhodobej stability a teplotného koeficientu precíznych napäťových referencií. Analyzuje riešenia jednotlivých precíznych napäťových referencií a ich dôležitých parametrov ...
 • Plazmonické struktury vytvořené pomocí elektronové litografie 

  Šimík, Marcel
  Předkládaná práce se zabývá procesem tvorby plazmonických struktur pomocí elektronové litografie. Základním úkolem práce je vytvořit struktury publikované v NatureNanotechnology s použitím rezistu PMMA. Je vytvořeno několik ...
 • Měření úhlové rychlosti pomocí vláknového interferometru 

  Skalský, Michal
  Tato práce se zabývá obecným teoretickým popisem a poté návrhem a sestavením snímače úhlové rychlosti na principu Sagnacova interferometru, neboli interferometrického optického vláknového gyroskopu. Teoretická část je ...
 • Vývoj faceplate pro prostředí S7-1200, S7-1500, S7-300/400 a TIA Portal V12 Advanced 

  Rajnoha, Andrej
  V bakalářské práci se nejdříve probírá zastoupení operátorské úrovně v rámci automatizační struktury. Pak jsou stručně rozděleny a popsány základní operátorské panely, typy PLC a automatizační programy od firmy Siemens. ...
 • Automatizace měřicí tratě pro testování regulačních a zavíracích ventilů 

  Mudroch, Andrej
  Práca sa zaoberá softvérovým návrhom a implementáciou automatizovaného ovládacieho systému pre zariadenie (testovaciu trať) na testy ventilov na pitnú vodu v programovacom prostredí LabVIEW. V práci je táto trať rozobratá, ...
 • Regulátor PH pro akvárium 

  Dvořák, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci systému regulujícího hodnotu pH akvarijní vody dle zadaných parametrů. První a druhá kapitola obsahuje základní požadavky a možnosti řízení pH v akvarijní vodě. Jsou zde popsány ...
 • Řízení modelu pneumatického lisu 

  Lichosyt, Tomáš
  Tato práce se zabývá vytvořením řídicího programu dle standardu 88. Dokument obsahuje stručný popis bezpečnostních prvků modelu pneumatického lisu. Dále se zaměřuje na popis standardu 88 a jeho následnou implementaci na ...
 • Simulace technologického procesu na PLC 

  Kubín, Jan
  Cílem bakalářské práce je připravení pracoviště, které by umožnilo provádět seznamování personálu s novými technologiemi, seznamovat ho s novými možnostmi, které nám moderní řídící systémy poskytují a naučit ho inovované ...
 • Laboratorní úlohy pro mikrokontroléry MC9S08LH 

  Zedník, Josef
  Tato práce obsahuje stručné informace o mikrokontroléru MC9S08LH64 a vývojové desce TWR-S08LH64. Hlavní náplní práce bylo navrhnout a realizovat alespoň 5 laboratorních úloh pro mikrokontroléry MC9S08LH a vývojovou desku ...
 • Model solární elektrárny 

  Janic, Lukáš
  Semestrálny projekt o modelovaní solárnej elektrárne v prostredí Matlab. V prvej časti sa práca venuje historií spracovania slnečnej energie, princípu činnosti a konštrukcii fotovoltaického článku a meničov napätia. V ...
 • Převod šedotónových snímků na binární 

  Růžička, Kamil
  V první části bakalářské práce jsou popsány základní pojmy v oblasti získávání a popisu digitálního obrazu. Další část teoreticky popisuje možnosti zpracovávání obrazu, které jsou nutným základem pro správné oddělení textu ...
 • Monitorovací systém pro zplynování dřevní štěpky 

  Vaško, Radim
  V práci se zabývám realizací měřicí aplikace kvality plynu. Vysvětluji technologický proces měření spektrometrických snímačů. Navrhuji automatizovanou měřicí soustavu. Navrhuji a vytvářím průmyslový rozvaděč s PLC. Vysvětluji ...
 • Testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů 

  Kohůt, Miroslav
  Tématem této bakalářská práce, je testování elektromagnetické kompatibility spotřebičů, práce se zabývá problematikou elektromagnetické kompatibility a to hlavně testováním rušení vycházejícího ze zdroje rušení (spotřebiče) ...
 • Sniffer sběrnice CAN 

  Skalický, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem snifferu sběrnice CAN odesílajícím data přes rozhraní Ethernet. Navržená deska plošných spojů je realizována za použití mikrokontroléru STM32F407VGT6 firmy STMicroelectronics a ...
 • Autonomní mobilní robot 

  Pijáček, Ondřej
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací podvozku pro autonomní kolový mobilní robot spolu s návrhem vhodného řídicího systému. Pro pohyb robotu bylo třeba vytvořit jednotlivé moduly pro měření okolních dat, jejich následné ...
 • Řídicí systém mobilního robotu 

  Bugár, Loránt
  Bakalárska práca je zameraná na vytvorenie mobilného robota s operačným systémom reálneho času. Riadiací systém robotu je založený na mikrokontroléru Arduino s procesorom ARM Cortex - M3. Praktická časť práce sa zaoberá ...
 • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

  Urbánek, Matouš
  V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...
 • Modulární redakční systém pro www a mobilní zařízení 

  Hůla, Vladimír
  Cílem této bakalářské práce je seznámit se s vývojovými nástroji pro tvorbu webových aplikací. Z těchto nástrojů vybrat vhodné nástroje pro tvorbu modulárního redakčního systému, navrhnout jeho datový model, provést jeho ...
 • Orientační určení hmotnosti zátěže na vertikální zdviži 

  Šindelek, Milan
  Bakalářská práce „Orientační určení hmotnosti zátěţe na vertikální zdviţi“ se zabývá zjišťováním hmotnosti materiálu v zásobníku skladovací věţe Logimat. V kapitole Váţení zásobníku tenzometry je popsána metoda zjištění ...
 • Analogový kytarový multiefekt 

  Zapletal, Ondřej
  Předložená práce se zabývá kytarovými efekty, sloužícími k úpravě zvuku generovaného elektrickou kytarou. Hlavním cílem práce je seznámit se s jednotlivými efekty, dále vytvořit návrhy typů efektů, kterými byly zvoleny: ...