Now showing items 1-2 of 2

  • Algoritmy řízení střídavých pohonů s minimalizací ztrát 

    Džama, Igor
    Tato semestrální práce zabývá problematikou řízení střídavých pohonů reluktančněsynchronního typu s důrazem na energeticky efektivní řízení. Práce obsahuje popis synchronního motoru s permanentními magnety a reluktančním ...
  • Analýza jednofázového asynchronního motoru 

    Vícha, Adam
    Bakalářská práce pojednává o konstrukci, principu funkce, způsoby zapojení, vinutí a rozdělení ztrát asynchronních motorů zejména se zaměřením na jednofázové asynchronní motory. V praktické části jsou v laboratoři proměřeny ...