Now showing items 1-2 of 2

  • Realizace systému pro údržbu ve výrobně informačním systému COMES 

    Žilka, Filip
    Bakalárska práca sa zaoberá teóriou systémov údržby. V úvodnej časti je stručný náčrt do automatizácie s popisom systémov automatizačnej pyramídy výrobného podniku s dôrazom na systém MES. Následne je popísaný MES systém ...
  • Revize elektrické instalace nízkého napětí 

    Kosmák, Václav
    Práce je věnována problematice revizí elektrických instalací nízkého napětí a elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 2000-6 a ČSN 33 1500. Dále pak se práce zabývá zajímavými případy v sítích IT v mobilních prostředcích ...