Now showing items 1-1 of 1

  • Měření na optickém vlákně 

    Procházka, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá měřícími metodami na optickém vlákně. Jsou zde rozebrány metody pro měření útlumu, chromatické disperze a polarizační vidové disperze. Dále se zaobírá metodami pro měření útlumu pasivních ...