Now showing items 1-1 of 1

  • Osvětlovací systém pro auditorium 

    Novák, Marek
    V této bakalářské práci je uveden návrh a realizace osvětlovacího systému, který svou specifikací překonává možnosti široce rozšířeného protokolu DMX512/RS485. Dále jsou zde popsány omezení tohoto protokolu a také protokolů ...