Now showing items 1-1 of 1

  • Určování 2D polohy pomocí ultrazvukových snímačů 

    Junek, Jiří
    Práce se zabývá realizací a zhodnocením měření směrových i všesměrových ultrazvukových senzorů. Řízení ultrazvukových senzorů a vyhodnocovaní vzdáleností je realizováno mikrokontrolérem Arduino Duemilanove. První část práce ...