Now showing items 1-1 of 1

  • Detekce komplexů QRS elektrogramů 

    Mahdalová, Kateřina
    Tato práce se zabývá detekcí komplexů QRS ze signálu izolovaných králičích srdcí. V první části práce je uveden popis lidského elektrogramu a výčet vybraných metod detekce QRS. V praktické části jsou představeny navržené ...