Now showing items 1-1 of 1

  • Počítačová podpora konstruování v elektrických pohonech 

    Berčík, Vojtěch
    Tato práce řeší počítačovou modelaci laboratorního měřícího pracoviště s asynchronním a stejnosměrným motorem propojených pružnou spojkou a výrobní dokumentaci rámu, na kterém je toto soustrojí umístěno. Dále je v práci ...