Now showing items 1-2 of 2

  • Bezdrátový mesh protokol pro FreeRTOS 

    Horák, Martin
    Bakalářská práce si klade za cíl v teoretické části představit princip fungování mesh sítí, jejich praktického využití, stručnému představení mesh protokolu a standartu 802.15.4. Dále představuje operační systémy reálného ...
  • Sběr dat ze senzorových jednotek 

    Frkal, Pavel
    Tato práce se zabývá sběrem dat ze senzorových jednotek pracujících na standardu 6LoWPAN (dle doporučení IEEE 802.15.4), který používá zjednodušení protokolu IP verze 6 na síťové vrstvě. Díky optimalizacím je toto řešení ...