Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrónkový slúchadlový zosilňovač s USB DAC vstupom 

    Rozkopal, Tomáš
    Práce se zaměřuje na problematiku přenosu zvuku pomocí sběrnice USB. Je rozebrán princip sběrnice, její fyzikální vlastnosti a popis přenosu informace. Na příkladu audiozařízení je popsáno, jak se chová koncové zařízení. ...