Now showing items 1-2 of 2

  • Generátor funkcí v systému Android 

    Neradilková, Aneta
    Generátory funkcí jsou zařízení, která generují celou řadu průběhů. Tato bakalářská práce se zaměřuje na seznámení se s funkčním generátorem a platformou Arduino. Na základě seznámení se s funkčním generátorem a platformou ...
  • Měřicí karta pro systém k testování integrovaných obvodů 

    Koleček, Jan
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat měřicí a stimulační kartu. Hlavním úkolem navrhované karty bude generování stimulačních signálů pro testovaný integrovaný obvod, zpracovávání signálů generovaných ...