Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza nitrolebního tlaku 

    Procházka, Ondřej
    Cílem mé bakalářské práce je literární rešerše problematiky měření a vyhodnocení nitrolebního tlaku. Popsal jsem nitrolební tlak, jeho fyzikální podstatu, anatomii dutiny lebeční, různé přístupy a umístění měřícího systému ...