Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet zkratových poměrů dané sítě 

    Reiter, Martin
    První kapitoly se věnují všeobecně poruchám vedení, jejich jednoduché charakteristice a popisu jejich vzniku a případných nebezpečí. Následující kapitoly se podrobněji zaobírají zkratem, průběhem zkratových proudů a ...