Now showing items 1-3 of 3

 • Optimalizace spotřeby uzlů senzorové sítě 

  Frank, Jan
  Tato práce se zabývá měřením a optimalizací spotřeby uzlu senzorové sítě. Navrhuje a porovnává různé metody úspory energie uzlů senzorové sítě, definuje matematický model spotřeby uzlu a implementuje jej do prostředí Matlab. ...
 • Řídicí systém podvozku robotu 

  Jiruška, Jiří
  Tato práce se zabývá bezdrátovým řízením mobilního robotu. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část se zabývá návrhem a implementací komunikačního protokolu, založeném na standardu IEEE 802.15.4, který má za úkol ...
 • Univerzální bezdrátový komunikační spoj pomocí ZigBee modulů 

  Kyselý, Tomáš
  Práce pojednává o bezdrátovém přenosu informace pomocí standardu ZigBee 802.15.4. Popisuje funkci, způsob a určení této technologie. Detailně popisuje systém předávání a zabezpečení informací mezi ZigBee zařízeními. Dále ...