Now showing items 1-1 of 1

  • Zhášení spínacího oblouku v el. přístrojích 

    Karásek, Ladislav
    Bakalářská práce je zaměřena na teoretický rozbor problematiky spínacího oblouku v elektrických přístrojích, představení úspěšných zhášecích principů v současných přístrojích a její praktická část je zaměřena na inovaci ...