Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh měřiče VA charakteristik dvojpólů 

    Štěpnička, Martin
    Práce popisuje návrh měřicího přístroje volt-ampérových charakteristik PN přechodů vhodný pro měření charakteristik stabilizačních diod. Popisuje základní princip PN přechodu a s ním spojené jevy. Část textu rozebírá jak ...