Now showing items 1-1 of 1

  • Diferenční struktury lineárních obvodů s DDCC a DVCC 

    Sládok, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá diferenčními strukturami lineárních obvodů s DVCC a DDCC prvky. Úvod práce se zabývá popisem kmitočtových filtrů. Velký důraz je kladen na proudové aktivní konvejory. Dále se text věnuje ...