Now showing items 1-1 of 1

  • Vstupní analogová část spektrálního audio analyzátoru 

    Taťák, Martin
    Tato práce pojednává o možnostech realizace vstupní části spektrálního audio analyzátoru. Rozebírá jednotlivé teoretické možnosti a nejvhodnější je pak zpracována ve formě prototypové desky, jejíž návrh tato práce obsahuje.