Now showing items 1-1 of 1

  • Hudební světelný efekt 

    Grygar, Josef
    Tato práce se zabývá principy a možnostmi realizace hudebního světelného efektu, který dokáže ovlivnit náš celkový vjem reprodukované hudby. Součástí této práce je návrh a realizace spektrálního analyzátoru, anti-aliasingového ...