Now showing items 1-1 of 1

  • Měřicí karta pro systém k testování integrovaných obvodů 

    Koleček, Jan
    Cílem této bakalářské práce je navrhnout a realizovat měřicí a stimulační kartu. Hlavním úkolem navrhované karty bude generování stimulačních signálů pro testovaný integrovaný obvod, zpracovávání signálů generovaných ...