Now showing items 1-1 of 1

  • Sběr dat z PLC do systému MES 

    Kárník, Jiří
    Tato práce se zabývá popisem funkce MES systémů, konkrétně systému COMES od firmy COMPAS. Práce se soustředí zejména na přenos a archivaci dat z průmyslových řídicích systémů.