Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrická stimulace svalových skupin ruky 

    Hrozáň, Michal
    Bakalárska práca vysvetľuje dopad elektrickej stimulácie na svalové a nervové vlákna. Popisuje priebeh stimulácie a zásady, ktoré sa pri stimulácii elektrickým prúdom uplatňujú a približuje konkrétnu stimuláciu svalu palca. ...