Now showing items 1-2 of 2

  • Brána pro odesílání SMS zpráv 

    Bielczyk, Marek
    Práce se zaměřuje na kompletní problematiku SMS bran. První část práce je zaměřena na průzkum stávajících trendů a požadavků. Dle našich poznatků jsme navrhli vlastní projekt. Ten obsahuje hardwarovou část tedy volba GSM ...
  • Příkladové projekty zobrazování na operátorských panelech 

    Urbánek, Matouš
    V této bakalářské práci se dozvíme o vývoji příkladových projektů, které jsou koncipovány s danými funkčnosti pro operátorské panely SIEMENS (BASIC, COMFORT, RT). Pro tento úkol máme k dispozici vývojové prostředí TIA ...